Regulamin

1.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca biletów jest aia-hamburg. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.Impresariat artystyczny aia-hamburg nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rezerwacyjnym oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletu.

2.
Zakup biletów internetowych jest możliwy do 1 godziny przed terminem prezentacji spektaklu. AIA Hamburg zastrzega sobie możliwość wcześniejszego lub późniejszego zakończenia
sprzedaży online bez podania przyczyny. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie, prosimy wówczas o kontakt tel. pod nr. tel. 0176 45986428

3.
Przy zamówieniu przez internet obowiązują następujące kroki:   
krok 1 – wybór imprezy i kategorii biletu; dodanie biletów do koszyka,
krok 2 – przejście do kasy, wybór opcji dostarczenia i sposobu płatności,
Krok 3 - złożenie i opłacenie zamówienia,
Krok 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez aia/hamburg
Krok 5 - potwierdzenie rezerwacji biletów po zaksięgowaniu wpłaty.
Ktok 6 - w zależności od opcji odbioru biletów:
a/ wydruk biletu elektornicznego
b/ dostarczenie biletu Pocztą

Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.

4.
Dokonując rejestracji w serwisie aia hamburg, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez AIA Hamburg danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z prawem europejskim, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest: AIA Hamburg

5.

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Impresariat aia hamburg nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanych miejsc.


6.
Płatności:
Zwykły przelew bankowy lub  Paypal.  Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Przy zakupie biletów online, możliwa jest wpłata na konto w formie tz. zwykłego przelewu bankowego lub płatność w systemie Paypal.  W przypadku płatności w systemie Paypal pobierana jest prowizja za płatność online w wysokości 2% od kwoty zakupu.


W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dostaną Państo informację o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty. Wpłatę należy dokonać w ciągu 24 godz. od dokonania rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy płatności w ciągu 2 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

a/ Jeżeli otrzymamy płatność po 7 dniach, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

b/ Jeżeli w tytule przelewu nie będzie podanego numeru rezerwacji lub nazwiska osoby zamawiajacej, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

c/ Jeżeli napłynie nieprawidłowa suma, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

7.
Rezerwacja jest obowiązująca dla serwisu AIA Hamburg dopiero po dokonaniu opłaty za rezerwację (PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA KONCIE SERWISU).

W przypadku wybraniu jako formy płatności przelewu zwykłego wpłaty należy dokonać jak najszybciej od dokonania rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy płatności do 3 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

8.
Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo mail potwierdzający rezerwację biletów wraz z plikiem PDF do wydruku.

9.
Wszelkie nieopłacone transakcje zostaną anulowane.

10.
Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie rezerwacji i płatności, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. AIA Hamburg nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika serwisu przechowywane będą przez AIA Hamburg jedynie w celu umożliwienia użytkownikowi składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom dla celów marketingowych.
Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych przez AIA Hamburg, po ich wprowadzeniu do systemu.
Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie.

11.
Kupując bilet, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i ustalenia organizatorów danych imprez, a także te dotyczące obiektów, w których dane imprezy się odbywają.

12.
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedanych / sfałszowanych biletów i odmówienia wejścia na imprezę ich posiadaczom.

 

Wiadomość