Płatność i dostawa

Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Przy zakupie biletów online, możliwa jest wpłata na konto w formie tz. "zwykłego przelewu bankowego" lub płatność w systemie Paypal. W przypadku płatności w systemie Paypal pobierana jest prowizja za płatność online w wysokości 2 % od kwoty zakupu. Po zaksięgowaniu wpłaty za dokonaną rezerwację, na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z plikiem PDF zawierającym bilety. Bilet należy wydrukować i okazać bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w e/mailu potwierdzającym rezerwację biletów, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wszelkie wpłaty dokonane po upływie wyznaczonego w e-mailu terminu, zostaną zwrócone Kupującemu, pomniejszone o tz. wartość manipulacyjną w wysokości 5.00 €
Bilet zostanie przesłany po zarejestrowaniu wpłaty na naszym koncie. Przesyłki nadawane są Pocztą.
W przypadku jeśli do wydarzenia pozostało niewiele czasu, istnieje możliwość odbioru biletu w kasie teatru na 2 godz. przed rozpoczęciem imprezy.

Bilet elektroniczny dostarczony będzie pocztą e-mail po zarejestrowaniu wpłaty na naszym koncie jako tz. plik PDF.

 

Wiadomość